برچسب : تداخل‌هاي‌ دارويي‌ دیفن هیدرامین

دیفن هیدرامین | عوارض مصرف دیفن هیدرامین

دیفن هیدرامین | عوارض مصرف دیفن هیدرامین : دکتر لیمو : آشنایی با دیفن هیدرامین مکانيسم‌ اثر دیفن هیدرامین اثر ضد آلرژي‌ دیفن هیدرامین به‌علت‌ رقابت‌ با هيستامين‌ براي‌ اتصال‌ به‌گيرنده‌هاي‌ H1 است‌. احتمالا اثر ضداستفراغ‌ و ضد سرگيجه‌ آنرا مي‌توان‌ به‌ اثرضد موسکاريني‌ آن‌ ارتباط داد. اثر ضدسرفه‌ ديفن‌ هيدرامين‌ به‌علت‌ اثر مستقيم‌ برمرکز […]