برچسب : آیا دوپینگ تنها از طریق تزریق داروهای پیچیده و یا کمیاب صورت می گیرد؟

دوپینگ | قوانین دوپینگ | عوارض استفاده از دوپینگ

دوپینگ | قوانین دوپینگ | عوارض استفاده از دوپینگ: دکتر لیمو : دوپینگ یا زورافزایی به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش‌هایی است که به قصد افزایش کارایی در ورزش انجام می‌شود. موضوع علمی دوپینگ در ورزشکاران به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی رشته پزشکی ورزشی است. تاریخچه ای از دوپینگ واژه دوپینگ از […]