دسته: کالری انواع آجیل

کالری انواع آجیل | مقدار و نوع | کالری انواع آجیل

دکتر لیمو : کالری انواع آجیل | مقدار و نوع | کالری انواع آجیل جدول کالری انواع آجیل آجیل ها نوع میزان کالری نوع میزان کالری بادام بو داده (۱۰۰ گرم) ۶۰۰ پسته بو داده (۱۰۰ گرم) ۵۶۸ بادام خام (۱۰۰ گرم) ۵۷۸ تخمه کدو حلوایی (۱۰۰ گرم) ۵۲۲ بادام زمینی (۱۰۰ گرم) ۵۸۶ فندق ۶۶ عدد (۱۰۰ گرم) ۶۶۴ بادام هندی (۱۰۰ گرم) ۵۷۴ کنجد (۱۰۰ […]