دسته: رنگ مو

فاویسمی ها این خدمات زیبایی را به هیچ عنوان انجام ندهند! | فاویسمی ها

دکتر لیمو : فاویسمی ها این خدمات زیبایی را به هیچ عنوان انجام ندهند! | فاویسمی ها : استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه هر محصول دارای مواد اکسیدان سبب آشکار شدن علائم بیماری فاویسم می شود، افزود: رنگ مو، حنا، نفتالین و برخی از داروهای دارای این مواد، مانند باقلا برای […]