داروی سرترالین| عوارض سرترالین | نحوه مصرف سرترالین

d985d8b9d8b1d981db8c d8afd8a7d8b1d988db8c d8b3d8b1d8aad8b1d8a7d984db8cd986 d988 d8a2d8b4d986d8a7db8cdb8c daa9d8a7d985d984 d8a8d8a7 d8b9 5c8c1d5842d6c - داروی سرترالین| عوارض سرترالین | نحوه مصرف سرترالین

دکتر لیمو : داروی سرترالین| عوارض سرترالین | نحوه مصرف سرترالین : این دارو براي درمان افسردگي، اختلالات obsessive – compulsive، اختلالات پانيك، اختلالات post trummatic stress (PTSD)، اختلالات خلقي دوران قاعدگي در زنان، اختلالات اضطرابي اجتماعي (ترس از اجتماعات) بكار میرود.


داروی سرترالین عوارض و نحوه مصرف سرترالین


مكانيسم اثر سرترالین:

اين دارو يك مهاركننده قوي و انتخابی بازجذب نوروني سروتونين (SSRI) میباشد و با تقويت فعاليت سروتونرژيك در CNS ومتعاقباً مهار فعاليت آدرنرژيك در ناحيه locus ceruleus میشود.


مقدار مصرف سرترالین:

كودكان: براي درمان اختلالات obsessive-compulsive دركودكان ۱۲-۶ ساله، ابتدا mg/day 25 و در نوجوانان ۱۷-۱۳ ساله mg/day 50، يكبار در روز، صبح يا عصر، تجويز میشود و در فواصل حداقل يك هفته اي مقدارمصرف برحسب نياز يا تحمل بيمار افزايش مي يابد.

بزرگسالان: به عنوان ضدافسردگي و درمان بيماريهاي obsessive – compulsive، ابتدا mg/day 50 يك بار در روز،صبح ها يا عصرها، تجويز میشودو پس از چندهفته، براي دستيابي به مقدارموثر يا حداكثر مقدار قابل تحمل توسط بيمار،درفواصل حداقل يك هفتهاي به اين مقدار ميزان mg/day 50 افزوده میشود. عده اي از صاحبنظران معتقدند كه در يك يا دو روز اول، بهتر است دارو را با مقدار mg/day 25 شروع نمود.

  قرص ریتالین | عوارض قرص ریتالین | خطرات استفاده از قرص ریتالین

بيشينه مقدارمصرف دارو در بزرگسالان براي درمان اختلالات خلقي دوران قاعدگي در صورتي كه در طول دوره عادت ماهانه مصرف میشود مقدار mg/day 150 و اگر در فاز لوتئال تجويز میشود مقدار mg/day 100 است. در بقيه موارد مصرف، بيشينه مقدارمصرف دارو در بزرگسالان mg/day 200 است.

در درمان اختلالات پانيك، اختلالات استرس پس از تروما (PTSD)، اختلالات اضطرابي اجتماعي (ترس از اجتماعات)، ابتدا mg/day 25 به صورت يكبار در روز، صبح ها يا عصرها، تجويز میشود. پس از يك هفته مقدار مصرف را بر حسب نياز به ميزان mg/day 50 افزايش ميدهند و سپس برحسب نياز بيمار و يا برحسب تحمل بيمار در فواصل حداقل يك هفته اي،مقدار mg/day 50 به اين مقدار اضافه میشود. براي درمان اختلالات خلقي دوران قاعدگي، دوروش مصرف وجود دارد. در روش اول مقدار mg/day 50 در طول دوره عادت ماهانه مصرف میشود. در روش دوم همين مقدار در طي دوران لوتئال يا سيكل ماهانه مصرف میشود. برحسب نظر پزشك ميتوان مقدار مصرف را در ماه بعد mg/day 50 نيز افزايش داد.

  فورازولیدون | عوارض فورازولیدون | موارد مصرف فورازولیدون

فارماكوكينتيك :

جذب گوارشي اين دارو آهسته است ولي درصورت مصرف با غذا، سرعت جذب و فراهمي زيستي آن افزايش مي يابد. پيوند پروتئيني آن خيلي زياد وحدود ۹۸درصد است. سرترالين دركبد متابوليزه میشود و بطور وسيع تحت تاثير عبور اوليه قرارميگيرد. نيمه عمر حذف آن ۲۶-۲۴ ساعت است ولي متابوليت فعال آن نيمه عمر ۱۰۲-۶۲ ساعت دارد. براي شروع اثر ضدافسردگي و ضدپانيك آن ۴-۲ هفته و براي اثر ضدوسواس آن ممكن است زمان بيشتري لازم باشد. درصورت مصرف يكبار در روز دارو،پس از ۷ روز به غلظت پايدار سرمي ميرسد. دارو بيشتر بصورت متابوليت از راه كليه و همچنين از راه مدفوع دفع میشود.


عوارض جانبي سرترالین:

دردشكمي، نفخ، كاهش وزن، سردرد، افزايش تعريق، اختلالات خواب،لرزش و در برخي موارد اختلالات انعقادي وخونريزي غيرعادي،واكنشهاي تهاجمي، اختلالات جنسي، خواب آلودگي، گيجي، خستگي يا ضعف، مشكلات گوارشي از جمله بي اشتهايي، اسهال، خشكي دهان، اختلال در هضم غذا، تهوع، حالتهاي جنوني، سندرم استيونس جانسون، زيادي فشارخون ريوي، واكنشهاي الرژيك، تاكيكاردي بطني، تاري ديد، برافروختگي، سينوزيت، عفونت ادراري و خميازه از عوارض جانبي اين دارو ميباشند.

  کینیدین چیست ؟ | خواص کینیدین | عوارض کینیدین

موارد منع مصرف سرترالین:

درصورت وجود حساسيت به دارو از مصرف آن بايد خودداري كرد.

هشدارها:

بي ضرري و اثربخشي اين دارو براي درمان افسردگي، اختلالات پانيك، موارد PTSD و اختلالات اضطرابي اجتماعي در كودكان اثبات نشده است.

عيب عملكرد كبد، بيماريهاي قلبي، سابقه حملات تشنجي،اختلالات انعقادي،گلوكوم با زاويه بسته و سابقه مانيا


نكات قابل توصيه درباره سرترالین:

  1. به دليل احتمال بيشتر بروز عوارض جانبي در سالمندان، بهتراست مقدارمصرف را با مقادير كمتر شروع نمود.
  2. به دليل احتمال بروز سرگيجه، اختلال در تصميم گيري، تفكر ومهارت هاي حركتي، تاروشن شدن اثرات دارو در بيمار، هنگام رانندگي يا انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.
  3. درصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو حتماًبايد موضوع را با پزشك در ميان گذاشت.
  4. بيماراني كه احتمال اقدام به خودكشي در آنها وجود دارد، نبايد مقادير زياد دارو را بطور يك جا در اختيار داشته باشند.
  5. از قطع مصرف ناگهاني دارو بايد خودداري كرد و بهتراست مصرف آن تحت نظر پزشك و بتدريج قطع شود.
  6. براي دستيابي به اثر ضدافسردگي دارو ممكن است تا ۴ هفته زمان لازم باشد، ولي براي دستيابي به اثر درماني در بيماريهاي obsessive compulsive ممكن است زمان بيشتري موردنياز باشد.
  7. دوره درمان با اين دارو بايد بطور كامل رعايت شود و از مصرف بيش از مقدار تجويز شده بايد خودداري شود.
  قرص ژلوفن | عوارض ژلوفن | موارد منع مصرف و معرفی ژلوفن

تداخل هاي دارويي سرترالین:

سرترالين متابوليسم كبدي داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي، داروهاي ضدآريتمي گروه ۱C مانند پروپافنون را كاهش داده و اثرات آنها را تشديد میکند. سرترالين همچنين متابوليسم آستميزول را مهاركرده و بدليل افزايش خطر آريتمي مصرف همزمان آن دو ممنوع است. ديژيتوكسين و وارفارين ممكن است در سطح پيوند پروتئيني با سرترالين تداخل داشته باشند، بنابراين در مصرف همزمان آنها بايد احتياط كرد. مصرف همزمان مهاركننده هاي MAO از جمله فورازوليدون، پروكاربازين و سلژيلين با اين دارو ممكن است موجب بروز عوارض جدي و خطرناك وگاهي مهلك قلبي – عروقي و CNS شود، بنابراين مصرف همزمان آنها ممنوع است. ازمصرف سرترالين همراه با پيموزايد به دليل افزايش غلظت سرمي پيموزايد بايدخودداري نمود. مصرف سرترالين با داروهاي سرتونرژيك میتواند باعث بروزسندرم سروتونين و تشديد عوارض شود. مصرف اين دارو همزمان با فرآورده هاي گياهي حاوي گياه علف چاي مانند هايپیران میتواند موجب افزايش احتمال بروز عوارض جانبي شود.

  آسپيرين‌ | چگونگی مصرف آسپيرين‌ | عوارض جانبی آسپيرين‌

اشكال دارويي سرترالین:

Tablet: 50, 100 mg


راهنمایی های عمومی سرترالین:

۱- قبل از مصرف این دارو با پزشک معالج خود در موارد زیر مشورت نمائید :

::در صورت ابتلاء به سایر بیماریها مخصوصا” ابتلا به نارسایی کبدی.

::در صورتیکه بیمار کودک و یا فرد مسن باشد.

::در صورت مصرف سایر داروها.

::در صورت بارداری و یا شیردهی

::در صورت وجود یا سابقه هر نوع حساسیت به این دارو .

۲- جهت مصرف صحیح این دارو به نکات زیر دقت نمائید:

::دارو را در بسته بندی اصلی و در شرایط قید شده بر روی آن نگهداری نمایید .

::اثرات ضد افسردگی و ضد اضطراب دارو تقریبا” پس از ۴ هفته ظاهر شده و ممکن است این زمان برای بروز اثرات ضد وسواس آن طولانی تر گردد.

::در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو، با پزشک مشورت نمایید زیرا برای برخی از بیماران مصرف دارو در صبح و برای برخی دیگر مصرف در بعد از ظهر توصیه می گردد .

  فلوکستین | داروی ضد افسردگی فلوکستین | عوارض فلوکستین

::دارو را بر حسب نظر پزشک با غذا و یا بدون غذا مصرف نمایید. در صورت بروز عوارض گوارشی دارو را با غذا مصرف نمایید .

::دارو را طبق نظر پزشک مصرف نموده و از تغییر مقدار آن بپرهیزید.

۳- در طول مصرف دارو به نکات زیر دقت نمائید:

::در صورت نیاز به قطع دارو حتما پزشک معالج را در جریان قراردهید زیرا ممکن است کاهش تدریجی دارو مورد نیاز باشد.

::مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، بنابراین در طول مصرف دارو در هنگام رانندگی و یا اعمالی که نیاز به هشیاری دارد، احتیاط نمایید.

::از مصرف همزمان این دارو با ترکیبات حاوی الکل خودداری نمائید.

::در صورت نیاز به استفاده از دارو های دیگر، حتما” پزشک را مطلع نمایید.

::جهت بررسی پیشرفت درمان مرتبا” با پزشک در ارتباط باشید.

 


🔵 آدرس کوتاه پست :

🌐


قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − 8 =